Oceany.org

 

Żółwie morskie - gady oceanów

Młody żółw skórzasty

Młody żółw skórzasty pędzi do oceanu (ang. Leatherback sea turtle, łac. Dermochelys coriacea)
Źródło: © www.animals.nationalgeographic.comTemperatura panująca w gnieździe podczas inkubacji określa płeć maluchów. Ciepły, ciemny piasek jest sprzyjający głównie samicom. Natomiast jaja zniesione w chłodnym, białym piasku (poniżej 30°C) są odpowiednie dla samców i zwykle wylęg trwa dłużej. Po około 7 do 12 tygodniach następuje wylęg jaj. Młode w ciągu około dwóch dni wygrzebują się na powierzchnię i zaczynają karkołomny wyścig w kierunku wody. W znalezieniu właściwej drogi, pomaga im światło księżyca, topografia okolicy i linii horyzontu. Będąc już w morzu używają pamięciowych kombinacji aktualnego kieruneku fal i pola magnetycznego w celu zorientowania się, gdzie znajdują się głębsze obszary morskie. Przeprawa przez plażę do oddalonego oceanu to pierwsza lekcja, kiedy to małe żółwie kodują niezbędne wskazówki, które pomogą powrócić im w to miejsce, kiedy będą gotowe do rozrodu.

Żółw szylkretowy

Żółw szylkretowy Żółw szylkretowy, ang. Hawksbill Turtle
(łac. Eretmochelys imbricata)

Foto: NOAA Fisheries - Office of Protected Resources.
© Jordan T. Wilkerson

Młode narażone są na wiele zagrożeń i niewiele z nich osiągnie wiek dojrzały. Szacuje się, że z około 10 000 jaj przeżywa jedynie 1000 Szczególnie niebezpieczne w pierwszych dniach życia są ptaki drapieżne, dezorientacja przy sztucznym oświetleniu oraz zgniecenia przez pojazdy mechaniczne i działalność człowieka. Będąc już w wodzie, żółwie napotykają kolejne niemiłe niespodzianki - drapieżniki, zanieczyszczenia, statki morskie, rybołówstwo i działalność gospodarcza człowieka na morzu.

Niewiele natomiast wiadomo o losie zółwi, kiedy już dotrą do wody a ich długość skorupy osiągnie 20-40 cm., lub w ujęciu czasowym, minie okres pięciu lub 10 lat. Możemy podejrzewać, że W tym czasie młode żółwie żerują w przybrzeżnych wodach i zatokach, dopóki nie są gotowe do rozrodu i cykl, który trwa od ponad 100 milionów lat zaczyna się od nowa.

Co dalej

Nawet kiedy żółwie morskie osiągną już dojrzałość, nadal są narażone na niebezpieczeństwa ze strony drapieżników: rekinów i orek a w niektórych miejscach również krokodyli. Niektóre z większych i wolniej rosnących gatunków nie osiągają dojrzałości płciowej aż do wieku około 32 lat. Mniejsze gatunki, jak na przykład żółw zatokowy mogą osiągnąć dojrzałość już w wieku 7 lat. Tak długi cykl wpływa oczywiście na większą wrażliwość całej populacji w momencie zmian w otoczeniu.

Oto główne zagrożenia, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę:

1. Zminimalizowanie oświetlenia plaż nocą podczas gniazdowania zółwi. Młode używają światła i odbicia księżyca w celu znalezienia drogi do oceanu. Sztuczne oświetlenie myli je i powoduje, że zamiast udać się w kierunku wody idą w głąb lądu co stwarza niebezpieczeństwo i często prowadzi do śmierci. Sztuczne oświetlenie zniechęca również dorosłe sammice do gniazdowania na oświetlonych plażach.

2. Zabudowane i eksploatowane rekreacyjnie plaże (bary, podesty, leżaki, łodzie, etc.). Plaże i brzeg zostały w istotny sposób zmienione przez urbanizację. Aby chronić przed naturalną erozją swoje nadmorskie nieruchomości, wielu właścicieli zbudowało przybrzeżne zbrojenia: murki, umocnienia ścian skalnych z worków z piaskiem. Stworzone przez człowieka umocnienia zagrażają siedliskom żółwi morskich poprzez zmniejszenie siedlisk lęgowych żółwi i zmuszania do przemieszczenia się w mniej optymalne obszary lęgowe. Plaże Florydy na przykład są gospodarzem około 90% wszystkich żółwi morskich gniazdujących w USA. Niestety ponad 40% plaż Florydy są sklasyfikowane jako erodujące z powodu zmian w naturalnym krajobrazie tych plaż.

3. Zaśmiecenie środowiska życia gadów (odpadki organiczne, opakowania syntetyczne, balony sygnalizacyjne, substancje ropopochodne, etc.). Szacuje się, że ponad 100 milionów zwierząt morskich ginie co roku z powodu zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi w oceanie. Więcej niż 80% tworzyw pochodzi z ziemi. Są one wypłukiwane z plaż i ulic, docierają rzekami itd. W rezultacie tysiące żółwi morskich przypadkowo połyka te toksyny, myląc je z pożywieniem. Żółwie skórzaste nie są w stanie odróżnić pływającej meduzy (głównego składnika diety) od plastikowych toreb. Większość zanieczyszczeń jest jednak rozpoznawalna: plastikowe torby, balony, butelki, boje, opakowania z tworzyw sztucznych. Jednak niektórych nie da się tak łatwo zauważyć, gdyż są na tyle małe, że nie są widoczne dla nieuzbrojonego oka. Żółwie morskie łykając te cząsteczki chorują i w konsekwencji giną.

Żółw Karetta

Żółw Karetta Żółw Karetta, ang. Loggerhead Turtle
(łac. Caretta caretta)

Foto: NOAA Fisheries - Office of Protected Resources.
© NOAA

4. Zagrożenia mechaniczne (łodzie motorowe, sieci ochronne dla plażowiczów, połowy komercyjne, etc.). Globalne szacunki zaplątania żółwi w sieci włók służących do połowu krewetek mówią o 150 000 zabitych żółwi wszystkich gatunków. Ponad 200 000 żółwi Karetta i 50 000 żółwi skórzastych zostało schwytanych, rannych lub zabitych przez trolling (liny zakończone hakami z przynętą ciągnięte za statkami), a duża liczba wszystkich gatunków utonęła w sieciach. Stopień śmiertelności spowodowany wykorzystywaniem sieci jest nieznany, jednak jest on znaczący a szacunki mówią, że jest porównywalny do włók i trollingu. Zgonów spowodowane sieciami są szczególnie trudne do oszacowania, ponieważ sieci są używane przez niezliczoną ilość miejscowych rybaków w wodach tropikalnych na całym świecie.

5. Gatunki inwazyjne. Na całym świecie, żółwie morskie i ich młode padają ofiarą naturalnych drapieżników. Kraby, szopy, ptaki, ryby i rekiny odgrywają swoją rolę w naturalnym łańcuchu pokarmowym. Jednak rozwój miast wzdłuż linii wybrzeża wprowadził wiele obcych gatunków, które stały się inwazyjnymi drapieżnikami dla żółwi morskich i innych gatunków nadmorskiej przyrody. Psy i koty węszące po plażach pożerają jaja i małe żółwie. Śmieci pozostawione przez ludzi na plażach wabią zwierzęta śródlądowe, które migrują na plaże w poszukiwaniu żywności i są drapieżnikami dla żółwi morskich.

6. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie morza ma poważne konsekwencje dla wszystkich żółwi morskich i żywności, którą spożywają. Nowe badania sugerują, że choroba, która obecnie zabija wiele gatunków żółwi morskich (fibropapillomas) może być związana z zanieczyszczeniem w oceanach i w wodach przybrzeżnych. Zanieczyszczenia zabijają rośliny i zwierzęta morskie, które są często pokarmem dla żółwi. Wycieki ropy, odpływ miejskich chemikaliów, nawozów i substancji ropopochodnych przyczyniają się do zanieczyszczenia wody. Oceany są tak duże, że wielu błędnie zakłada, że zanieczyszczenia zostaną rozcieńczone i rozproszone do bezpiecznego poziomu, jednak w rzeczywistości, toksyny uwalniane z tych zanieczyszczeń stają się bardziej skoncentrowane, gdyż rozkładają się na małym obszarze. W rezultacie mniejsze, bardziej toksyczne cząstki stają się pokarmem dla wielu ogniw w łańcuchu pokarmowym, w tym żółwi morskich.

7. Zmiany klimatyczne. Ponieważ żółwie morskie przystosowane są do warunków morskich i lądowych podczas ich cyklu życiowego, zmiany klimatu mogą mieć destrukcyjny wpływ. Zmiana te obejmują miejsca lęgowe - plaże. Topnienie pokryw lodowych na biegunach i podnoszenie się poziomu morza, przyczynia się do znikania plaż. W miarę podnoszenia się poziomu wody zmniejsza się rozmiar miejsc gniazdowania. Gwałtowne burze przewidywane w związku ze wzrostem temperatury będą niszczyć przybrzeżne siedliska. Podwyższona temperatura niekorzystnie wpłynie na stosunek ilościowy żółwiej płci. Wyższa temperatura inkubacji może spowodować zachwianie równowagi w populacji żółwi morskich, która zmniejszy szanse reprodukcyjne i zmniejszy różnorodność genetyczną.

Przykro stwierdzić, jednak wszystkie wyżej opisane zmiany i zagrożenia spowodowane są pośrednio lub bezpośrednio działalnością człowieka. To czy będziemy mogli cieszyć się widokiem tych wspaniałych gadów w naturze, w dużym stopniu zależy od nas.

Na podstawie:

 • IUCN Marine Turtle Specialist Group - www.iucn-mtsg.org
 • CONSERVATION INTERNATIONAL - www.conservation.org
 • SWOT - The State of the World's Sea Turtles - www.seaturtlestatus.org
 • Sea Turtle Restoration Project, www.seaturtles.org
 • Oceanic Society, www.oceanicsociety.org
 • Save the Turtles, www.costaricaturtles.org
 • Sea Turtle, Inc, www.seaturtleinc.org
 • Marine Education Society of Australia, www.mesa.edu.au
 • Oceana - Protecting the World's Oceans, www.oceana.org
 • The IUCN Red List of Threatened Species - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, www.iucnredlist.org
 • Marine Turtle Newsletter, www.seaturtle.org
 • The National Marine Life Center, www.nmlc.org
 • The Sea Turtle Conservancy, www.conserveturtles.org
 • NOAA Fisheries - National Marine Fisheries Service, www.nmfs.noaa.gov
 • International Sea Turtle Society, www.seaturtlesociety.org
 • The Great Barrier Reef Marine Park Authority, www.gbrmpa.gov.au

 • Opracował:
  Włodek Rybicki

  1  |  2


  
  Akwarystyka morska

  Akwarystyka morska

  Podglądaj życie oceanu
  nie wychodząc z domu.
  Oto nasze propozycje
  Zobacz »

  Akwarystyka morska  « wstecz

  

  Morza i oceany

  Przyszłość raf koralowych

  Eksploatacja oceanów przez człowieka nie pozostaje bez wpływu na stan raf koralowych na śiecie.

  Obecnie serwis Oceany.org gromadzi dane i analizuje statystyki celem stworzenia raportu na temat kondycji raf koralowych, zmian w czasie i ewentualnych prognoz.

  Wyniki naszych prac będą niebawem zamieszczone na stronach portalu.

  

  Polecane przez Oceany.org

  Niesamowita podwodna przygoda - siedem filmowych opowieści z siedmiu kontynentów

  
  
  Morza i oceany

  Przepiękne fotografie podmorskich głębin - koralowce, skorupiaki, ryby i ssaki morskie. Opisy podwodnego świata

  Zobacz